Bc. Sabina Smetanová

Diplomová práce

Aktuální a potenciální vegetace úhorů na Znojemsku

Actual and potential vegetation on abandoned fields of Znojmo region
Anotace:
Intenzifikace zemědělství, především scelování pozemků do širokých lánů a absence remízků, měla za následek pokles biodiverzity. Tento fakt vedl k vymizení hmyzu z krajiny, jímž se ptáci a drobní savci živí. Jedním z možných způsobů udržení stability rostlinných společenstev, a tím i fauny, je využívání úhorů v ochraně přírody. Disturbance rozoráním homogenní travino-bylinné vegetace dá prostor jednoletým …více
Abstract:
The intensification of agriculture has resulted in a decline of biodiversity, mainly the uniting of land into vast fields and the absence of groves. This fact has led to the extinction of insects from the landscape so birds and small mammals cannot be fed by them. One of the possible ways to maintain the stability of plant communities, and so fauna, is the using of abandoned fields in nature conservation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Magda Zdražílková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta