Bc. Pavla Mazurová

Diplomová práce

Kapacita dopravní infrastruktury v ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti

The capacity of transport infrastructure in the Czech Republic in terms of regional competitiveness
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kapacitou dopravní infrastruktury a jejím účinkem na posilování regionální konkurenceschopnosti. Specifická pozornost je věnována územnímu plánování v sektoru dopravy a jeho vlivu na konkurenceschopnost a regionální rozvoj. Tato problematika je řešena napříč všemi druhy dopravních cest a je konkretizována na oblast hlavního města Prahy, jež má na území celé České republiky …více
Abstract:
This thesis deals with the capacity of transport infrastructure and its effect on improving regional competitiveness. Particular attention is paid to landscape planning in the traffic sector and its influence on competitiveness and regional development. These issues are addressed across all types of transportation routes and concretized in the area of the capital, Prague, as it has a specific position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní