Bc. Pavla Mazurová

Master's thesis

Kapacita dopravní infrastruktury v ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti

The capacity of transport infrastructure in the Czech Republic in terms of regional competitiveness
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kapacitou dopravní infrastruktury a jejím účinkem na posilování regionální konkurenceschopnosti. Specifická pozornost je věnována územnímu plánování v sektoru dopravy a jeho vlivu na konkurenceschopnost a regionální rozvoj. Tato problematika je řešena napříč všemi druhy dopravních cest a je konkretizována na oblast hlavního města Prahy, jež má na území celé České republiky …more
Abstract:
This thesis deals with the capacity of transport infrastructure and its effect on improving regional competitiveness. Particular attention is paid to landscape planning in the traffic sector and its influence on competitiveness and regional development. These issues are addressed across all types of transportation routes and concretized in the area of the capital, Prague, as it has a specific position …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní