Bc. Antonín Šimek, DiS.

Diplomová práce

Analýza Valdštejnské lodžie

Analysis of Valdstejn Loggia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oživováním barokní památky Valdštejnská lodžie. Nezisková organizace Valdštejnské imaginárium zde organizuje unikátní dramaturgii současného scénického umění. Ze zchátralé památky se díky jejich úsilí stalo pulzující kulturní centrum. Oživení také nastartovalo vyšší investice do oprav památky. V praktické části byl proveden sociodemografický průzkum návštěvníků, Porterova …více
Abstract:
This thesis focuses on revival of the Baroque monument Valdstejn Loggia. Non-profit organization Valdštejnské imaginárium organizes here a unique dramaturgy of contemporary stage art. Thanks their effort derelict monument become a vibrant cultural center. The revival also started higher investments to reconstruction of the monument. Within practical part was done socio-demographic research of visitors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta