Eliška Chybová

Bakalářská práce

Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady budování velkých nákupních center

Economical, Spatial and Socio-Cultural Implications of Building Large Shopping Centers
Anotace:
Tématem bakalářské práce je zhodnocení ekonomických, prostorových a sociokulturních dopadů budování nákupních center. Práce se také zaměřuje na popis a hodnocení úspěšnosti nákupních center. Cílem je zhodnocení a aplikování vymezených kritérii na konkrétních příkladech tří libereckých nákupních center. V teoretické části je rozebrán vývoj nákupních center, jednotlivé druhy nákupních center a jsou zde …více
Abstract:
Topic of this bachelors thesis is the economical, spatial and socio-cultural implications of building large shopping centers. The thesis concentrates at describe and evaluation of shopping centres. Main objective is to applicate the teoretical knowlegde to specific examples of three shopping centres in Liberec and find the impacts of bulding this centers. The thesis attempts to evaluace how succesfull …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chybová, Eliška. Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady budování velkých nákupních center. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta