Lukáš HUJER

Bakalářská práce

Zabezpečovací systém pro školicí účely

Safeguarding system for training purpose
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh zabezpečovacího systému určeného pro školicí účely. Návrh se zabývá vhodným umístěním zabezpečovacích periferií do běžně dostupného hliníkového kufru a jejich následným nastavením a zprovozněním. Takto vybavený kufr slouží jako pomůcka při odborném školení techniků a prezentaci firmy. Součástí práce je přehled dostupných komponentů elektronického zabezpečení …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with design of a security system for training purposes. The proposal deals with suitable location of the security peripherals into a commercially available aluminium tool case and consequently setting them up and putting into operation. Such an equipped tool case will serve as an aid for technical training of technicians and for presentation of the company. A part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Koucký, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUJER, Lukáš. Zabezpečovací systém pro školicí účely. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/