Theses 

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace? – Bc. Anastasiya Arendar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anastasiya Arendar

Bakalářská práce

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?

Changes in lifestyle - the emergence of hedonistic generation?

Anotace: Hlavním tématem bakalářské práce jsou proměny životního stylu se zaměřením na zesilování požitkářství. Teoretická část práce definuje životní styl a životní způsob jako sociologické kategorie, podává přehled typologie životních stylů, popisuje i analyzuje konzumní a požitkářský životní styl, včetně jejich pozitivních a negativních stránek. Praktická část je věnovaná analýze hodnotových orientací a preferencí české společnosti. Cíl bakalářské práce - přiblížit proměny životního stylu a souvisejících hodnotových orientací současné české společnosti se zaměřením na hodnoty hédonismu. Práce rovněž vymezuje rozdíly mezi konzumním a požitkářským životním stylem. Všechny analýzy jsou provedeny pomocí sekundární analýzy dat.

Abstract: The main topic of the thesis is the changes in lifestyle with a focus on strengthening of self-indulgence. The theoretical part defines the lifestyle and the way of life as a sociological categories, examines a typology of lifestyles, describes and analyzes hedonistic and consumerist lifestyles, including their positive and negative aspects. The practical part is devoted to the analysis of value orientations and preferences in Czech society. The aim of this thesis – is to interpret changes in lifestyle and value orientations of current Czech society related to them, focusing on the hedonistic values. The work also determines the differences between consumerist and hedonistic lifestyles. All the researches are conducted using secondary data analysis.

Klíčová slova: Životní styl, životní způsob, konzumní společnost, konzumní životní styl, hédonismus, požitkářský životní styl, hodnotové orientace, hodnotové preference. Lifestyle, way of life, consumer society, consumer lifestyle, hedonism, hedonistic lifestyle, value orientation, value preferences.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:07, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz