Bc. Jiří Kalla

Diplomová práce

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?

Changes in Lifestyle - the Emergence of Hedonistic Generation?
Anotace:
Diplomová práce „Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?“ se zaměřuje na proměny a projevy životního stylu související s procesem individualizace a zesilujícím vztahem ke spotřebním hodnotám a k hédonismu současné mladé generace. Teoretická část práce se zabývá životním stylem a hédonismem. Popisuje možné alternativy hédonistického životního stylu, změny v přístupu spotřebitelů a marketingové …více
Abstract:
This dissertation work Changes in lifestyle – the emergence of hedonistic generation deal with the life style transformation and manifestation, which are connected with the individualization process and with the increasing relationship towards the consumer value and hedonisms of the present young generation. The theoretical part describes the lifestyle and hedonisms. It characterizes the possible alternatives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní