Dmitrii Kozhevnikov

Bakalářská práce

Návrh marketingové komunikace online jazykových kurzů

Design of online marketing communication for online language courses
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace online jazykových kurzů českého jazyka. Cílem je zpracovat kompletní analýzu současné marketingové komunikace projektu Czech Annet, a to zejména v online prostředí, a poté na základě získaných dat představit návrh marketingové komunikace. Pro naplnění cílů bakalářské práce bylo stanoveno několik výzkumných otázek a zpracován teoretický …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of marketing communication of online Czech language courses. The aim is to prepare a complete analysis of the current marketing communication of the Czech Annet project, especially in the online environment and then, based on the obtained data, propose a marketing communication plan. In order to fulfill the goals of the bachelor's thesis, several research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Jitka Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80572

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management