Mgr. Barbora BRUSOVÁ

Master's thesis

Genderově senzitivní analýza institucionální struktury sociální správy v Ostravském regionu.

Gender Senzitive Analyses of Institutional Structure of Social Administration in Ostrava.
Anotácia:
Předložená diplomová práce nese název Genderově senzitivní analýza institucionální struktury sociální správy v Ostravském regionu. Teoretická část se věnuje pojmu gender a genderové socializaci, zejména pak, jak genderové role ovlivňují muže a ženy v jejich soukromém a veřejném životě, zvláště pak na pracovním trhu. Práce se také věnuje důsledkům feminizace profese sociální práce a přínosu feminismu …viac
Abstract:
Topic of this diploma work is Gender sensitive analysis of institucional structure of social administration in Ostrava. Theoretical part is focused on gender, gender socialization, gender roles and its affect on women and men in their private and public lives, especially on job market. The work is interested in consequences of feminization of social work profession and in benefits of feminism into …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zverejniť od: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedúci: Mgr. Klára Janoušková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRUSOVÁ, Barbora. Genderově senzitivní analýza institucionální struktury sociální správy v Ostravském regionu.. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií