Mgr. Barbora BRUSOVÁ

Master's thesis

Genderově senzitivní analýza institucionální struktury sociální správy v Ostravském regionu.

Gender Senzitive Analyses of Institutional Structure of Social Administration in Ostrava.
Abstract:
Předložená diplomová práce nese název Genderově senzitivní analýza institucionální struktury sociální správy v Ostravském regionu. Teoretická část se věnuje pojmu gender a genderové socializaci, zejména pak, jak genderové role ovlivňují muže a ženy v jejich soukromém a veřejném životě, zvláště pak na pracovním trhu. Práce se také věnuje důsledkům feminizace profese sociální práce a přínosu feminismu …more
Abstract:
Topic of this diploma work is Gender sensitive analysis of institucional structure of social administration in Ostrava. Theoretical part is focused on gender, gender socialization, gender roles and its affect on women and men in their private and public lives, especially on job market. The work is interested in consequences of feminization of social work profession and in benefits of feminism into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009
Accessible from:: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Klára Janoušková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRUSOVÁ, Barbora. Genderově senzitivní analýza institucionální struktury sociální správy v Ostravském regionu.. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií