Theses 

Strategická analýza podniku – Bc. Petr Hanel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Hanel

Diplomová práce

Strategická analýza podniku

Company strategic analysis

Anotace: Předmětem práce Strategická analýza podniku je zpracování komplexní strategické analýzy podniku Control Seal B. V. a doporučení strategie odpovídající jeho strategickým cílům. V rámci strategické analýzy je vypracována analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku a interní analýza skládající se z analýzy lidských, finančních, hmotných a nehmotných zdrojů. Informace vyextrahované z těchto analýz jsou následně syntetizovány pomocí metody SWOT. V první části práce je představen teoretický rámec pro zmíněné metody, v praktické části jsou tyto metody aplikovány na podnik Control Seal B. V. a výstupem této práce je doporučení strategie, která by měla podnik nasměrovat k jeho strategickým cílům.

Abstract: The objective of this paper under the title of Strategic analysis of a company is the preparation of a complex strategic analysis of company Control Seal B.V. and recommendation of a proper strategy to reach their strategic goals. As parts of the strategic analysis you´ll find analysis of the internal and external environment and internal analysis of the company that deals with human resources, finance and tangible and intangible resources. Information extracted from these analyses are then synthesized with SWOT method. The first part of the thesis gives the theoretical framework for mentioned methods and second part is all about applying them on the Control Seal B.V. company. The final outcome is recommendations for strategies that would lead the business to their strategic goals

Klíčová slova: Strategická analýza, PEST analýza, Porterův model pěti sil, finanční analýza, Altmanův index, Du Pont, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:34, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz