Mgr. Jan Brodský

Bakalářská práce

Vizualizace rozvoje zástavby ve vybrané lokalitě v prostředí GOOGLE EARTH.

Visualisation of Urban Development in Selected Locality in the GOOGLE EARTH Environment.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi časové animace vývoje zástavby v sídlech. Cílem práce je tvorba a zhodnocení animované vizualizace rozvoje zástavby města Budišov nad Budišovkou v období let 1830 až 2015 s určením k publikaci v programu Google Earth. Záměrem je ukázka možností použití jazyka KML pro publikaci historických dat o sídlech.
Abstract:
Bachelor thesis deals with options of time animation of urban development. The goal is to create and evaluate an animated visualization of urban development in town Budišov nad Budišovkou between 1830 and 2015 with purpose to publishing through Google Earth software. The intention is to show options for using KML language for publishing historical data about settlements.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta