Wenxuan Wei

Diplomová práce

The Impact of Sentiment on Selected Stock Prices

The Impact of Sentiment on Selected Stock Prices
Anotace:
With the continuous development of behavioral finance, it has been found that the price fluctuations in the stock market depend not only on the economic conditions in the objective market, but also on the subjective emotions of investors to a certain extent. Based on the level of China's comprehensive investor sentiment index and the monthly stock price data of Shanghai A shares from December 2011 …více
Abstract:
With the continuous development of behavioral finance, it has been found that the price fluctuations in the stock market depend not only on the economic conditions in the objective market, but also on the subjective emotions of investors to a certain extent. Based on the level of China's comprehensive investor sentiment index and the monthly stock price data of Shanghai A shares from December 2011 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2022
  • Vedoucí: Aleš Melecký
  • Oponent: Martina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava