Ing. Iva Stejskalová

Diplomová práce

Úloha subjektů hodnotové sítě při posilování vztahů se zákazníky na B2B trzích

The roles of value networks entities in strengthening customer relationships in B2B markets
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou úlohy subjektů hodnotových sítí při posilování vztahů se zákazníky na B2B trzích. V úvodu je charakterizován pojem hodnota pro zákazníka, jejíž maximalizace by měla být cílem každého podniku. Dále je zde charakterizován pojem hodnotový řetězec a hodnotová síť. V praktické části je popsán výzkum provedený ve společnosti Explosia, a. s. v oboru podnikání ?průmyslové …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the roles of value networks entities in strengthening customer relationships in B2B markets. In the introduction is characterized the concept of customer value maximization which should be the goal of every business. There is also characterized the concept of value chain and value network. The practical part describes the research conducted at Explosia, a. s. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stejskalová, Iva. Úloha subjektů hodnotové sítě při posilování vztahů se zákazníky na B2B trzích. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků