Ing. Eduard Karapetyan

Diplomová práce

Internetový marketing na YouTube - video marketing

Internet marketing on YouTube - video marketing
Anotace:
Tato práce se zabývá vysvětlením základních pojmů o historii vývoje online reklamy, role online marketingu na YouTube, problematice propagace produkty na Internetu. Důležité pojmy, jako product placement a cílení u kampaní s videoreklamami. Také se zaměřím na nový trend Youtubeři (vlogery) a jejich typy. V praktické části pak jsem zanalyzoval výsledky dvou případových studii, které provedli firma Millward …více
Abstract:
This thesis deals with the explanation of basic concepts about the history of online advertising development, the role of online marketing on YouTube, the issue of promoting products on the Internet. Important concepts such as product placement and targeting for video ad campaigns. I will also focus on the new trend of Youtube (vloggers) and their types. In the practical part, I analyzed the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace