Mgr. Jan Slanina

Bachelor's thesis

Příprava a realizace odborné učebny pro podporu teoretické a praktické výuky - obor elektro

Preparation and implementation of specialized classrooms to support theoretical and practical training - electrician
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl představit po teoretické, ale také praktické stránce realizaci odborné učebny se zaměřením na elektro. Vysvětleny jsou základní pojmy, které s odbornou učebnou souvisejí, účel a druhy odborných učeben. Vymezeno je vybavení a didaktické pomůcky, které jsou vhodné do učebny daného zaměření. Součástí práce je také návrh a samotná realizace odborné učebny. Učebna je …more
Abstract:
This bachelor thesis aims to present the theoretical but also the practical implementation of specialized electrician's classroom. The basic terminology used in specialized classroom is explained as well as purpose and type of specialized classrooms. Suitable equipment and education materials are defined. The classroom is created to help train a prepare students for future profession. The possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2014
  • Supervisor: Ing. Jan Děcký
  • Reader: Mgr. Lukáš Pawera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta