Mgr. Roman Vyškovský

Rigorózní práce

Toolbox pro klasifikaci obrazových dat mozku pomocí umělých neuronových sítí

Toolbox for Brain Image Recognition Using Artificial Neural Networks
Anotace:
Tato rigorózní práce představuje Toolbox pro klasifikaci obrazových dat mozku pomocí umělých neuronových sítí. Nejprve jsou v práci popsány teoretické otázky klasifikace obrazových dat a postupy využité v toolboxu. Následují přílohy, kde je dokumentace toolboxu a publikace, ve kterých byly prezentovány výsledky získané na jeho základě. Tento toolbox se snaží přispět zejména k vývoji automatického diagnostického …více
Abstract:
This thesis presents Toolbox for Brain Image Recognition Using Artificial Neural Networks. First, the theoretical part summarizes the issues of image classification and schemes implemented in the toolbox. The part that follows are annexes containing the documentation for the toolbox and publications, in which the results gained with aid of this toolbox were presented. This toolbox aims to contribute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Oponent: Ing. Radek Mareček, Ph.D., Ing. Martin Vítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta