Bc. Michaela Marčanová

Master's thesis

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

Market Segmentation and analysis of customer behavior
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem Segmentace trhu a analýza chování zákazníků. Tato práce segmentaci trhu implementuje na farmaceutický trh. Teoretická část se zabývá popisem a vysvětlením postupů segmentace, výhodami a úrovněmi segmentace. V teoretické části jsou také vysvětleny PESTEL a SWOT analýzy. Jako další část teoretické části zkoumá analýzu nákupního chování zákazníků, jejich rozlišení a proces …more
Abstract:
This thesis deals with the segmentation and analysis of customer behavior. This work market segmentation implements the pharmaceutical market. The theoretical part deals with the description and explanation of procedures segmentation, benefits and levels of segmentation. As another part of the theoretical part of the analysis examines the shopping behavior of customers, their resolution and process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní