Mgr. Tereza Tkáčová

Diplomová práce

Vocabulary Learning Strategies in Independent Learning Environments

Vocabulary Learning Strategies in Independent Learning Environments
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá strategiemi učení se slovní zásoby v cizím jazyce. Jsou zde popsány významné teorie akvizice cizího jazyka, rozdíly mezi explicitním a implicitním typem učení a základní aspekty znalosti slov. Rovněž jsou prozkoumána hlavní témata diskuze v oblasti učebních strategií a jsou prezentovány různé taxonomie učebních strategií. Práce obsahuje výsledky výzkumu mezi studenty …více
Abstract:
This diploma thesis deals with second language vocabulary learning strategies. Major theories of second language acquisition are described, as well as differences between explicit and implicit learning and basic aspects of word knowledge. It discusses main issues in language learning strategies debate and presents various language learning strategy taxonomies. It also includes the results of the research …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: M.A. James Edward Thomas
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta