Mgr. Tereza Tkáčová

Master's thesis

Vocabulary Learning Strategies in Independent Learning Environments

Vocabulary Learning Strategies in Independent Learning Environments
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá strategiemi učení se slovní zásoby v cizím jazyce. Jsou zde popsány významné teorie akvizice cizího jazyka, rozdíly mezi explicitním a implicitním typem učení a základní aspekty znalosti slov. Rovněž jsou prozkoumána hlavní témata diskuze v oblasti učebních strategií a jsou prezentovány různé taxonomie učebních strategií. Práce obsahuje výsledky výzkumu mezi studenty …more
Abstract:
This diploma thesis deals with second language vocabulary learning strategies. Major theories of second language acquisition are described, as well as differences between explicit and implicit learning and basic aspects of word knowledge. It discusses main issues in language learning strategies debate and presents various language learning strategy taxonomies. It also includes the results of the research …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: M.A. James Edward Thomas
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta