Bc. Světlana Lučanová

Diplomová práce

Studium strukturních změn proteinů metodou H/D exchange spojené s hmotnostní spektrometrií a limitovanou proteolýzou

Study of structure changes of proteins using H/D exchange method conected with mass spectrometry and limited proteolysis
Anotace:
Proteiny jsou nepostradatelnou součástí všech živých organismů, v nichž zastupují různorodé, životně důležité funkce. Změny ve struktuře proteinů po interakci s ligandem hrají velmi důležitou roli ve funkci samotného proteinu, vliv mají také na chování celé buňky v procesu nádorové přeměny. Tato diplomová práce se zabývá analýzou změn ve struktuře proteinu ubikvitin konjugačního enzymu E2 D1 (UB2D1_HUMAN …více
Abstract:
Proteins are an essential part of all living organisms and they are involved in a diverse spectrum of vital functions. Protein structure modifications as a result of specific ligand interactions have significant effect to protein function and thus play an important role in cell behaviour in neoplastic transformation process. Diploma thesis is focused on analysis of structural changes in ubiquitin-conjugating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta