Bc. Světlana Lučanová

Master's thesis

Studium strukturních změn proteinů metodou H/D exchange spojené s hmotnostní spektrometrií a limitovanou proteolýzou

Study of structure changes of proteins using H/D exchange method conected with mass spectrometry and limited proteolysis
Abstract:
Proteiny jsou nepostradatelnou součástí všech živých organismů, v nichž zastupují různorodé, životně důležité funkce. Změny ve struktuře proteinů po interakci s ligandem hrají velmi důležitou roli ve funkci samotného proteinu, vliv mají také na chování celé buňky v procesu nádorové přeměny. Tato diplomová práce se zabývá analýzou změn ve struktuře proteinu ubikvitin konjugačního enzymu E2 D1 (UB2D1_HUMAN …more
Abstract:
Proteins are an essential part of all living organisms and they are involved in a diverse spectrum of vital functions. Protein structure modifications as a result of specific ligand interactions have significant effect to protein function and thus play an important role in cell behaviour in neoplastic transformation process. Diploma thesis is focused on analysis of structural changes in ubiquitin-conjugating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta