Lucie NEUBAUEROVÁ

Bachelor's thesis

Neziskové organizace v zemích OECD

Non-profit organizations in OECD countries
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na problematiku neziskových veřejnoprávních organizací v České a Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo a skládá se ze tří základních částí. Práce nejdříve stručně shrnuje podstatu neziskového sektoru a organizací v něm působících včetně jejich základního členění. Druhá část práce analyzuje z ekonomického i právního hlediska fungování a hospodaření …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of public non-profit organisations in the Czech Republic, in the Slovak Republic and in the Federal Republic of Germany and consists of three main parts. In the beginning it brings a brief insight into the substance of the non-profit sector and organizations, which act in that area, including their basic structure. The second part analyses functioning and management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEUBAUEROVÁ, Lucie. Neziskové organizace v zemích OECD. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/