Bc. Petra Soukupová

Diplomová práce

Nástroje regionální politiky krajů, analýza, komparace vybraných krajů

Regional policy tools of regions, analysis, comparison of selected regions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou nástrojů regionálního rozvoje Karlovarského kraje a Plzeňského kraje a jejich následnou komparací. Komparace jsou provedeny na základě dat získaných analýzou, ale i dle indikátorů jako například HDP na osobu, průměrný věk, index stáří či hustota dopravní sítě v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku. Nástroje obou krajů jsou inspirovány institucionálními …více
Abstract:
The diploma thesis deals with an analysis of regional development tools in the Karlovy Vary Region and the Pilsen Region and their subsequent comparison. The comparisons are based on the data obtained through the analysis as well as the indicators such as GDP per capita, average age, age index or density of the transport network in each region and in the entire Czech Republic. Both regions' tools are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.