Lucie NEUBAUEROVÁ

Bakalářská práce

Neziskové organizace v zemích OECD

Non-profit organizations in OECD countries
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na problematiku neziskových veřejnoprávních organizací v České a Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo a skládá se ze tří základních částí. Práce nejdříve stručně shrnuje podstatu neziskového sektoru a organizací v něm působících včetně jejich základního členění. Druhá část práce analyzuje z ekonomického i právního hlediska fungování a hospodaření …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of public non-profit organisations in the Czech Republic, in the Slovak Republic and in the Federal Republic of Germany and consists of three main parts. In the beginning it brings a brief insight into the substance of the non-profit sector and organizations, which act in that area, including their basic structure. The second part analyses functioning and management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUBAUEROVÁ, Lucie. Neziskové organizace v zemích OECD. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/