Luděk Kosina

Bachelor's thesis

Analýza rizik sportovního (hokejbalového) areálu

Risk Analysis of Sport (Ball Hockey) Area
Abstract:
Tématem bakalářské práce je Analýza rizik sportovního (hokejbalového) areálu. Autor čerpá převážně z internetových a knižních zdrojů a z vlastní znalosti prostředí sportovního areálu a hokejbalu. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů riziko, analýza a dalších přidružených pojmů. Práce se také soustředí na legislativní úpravu bezpečnosti v České republice. Část praktická se věnuje představení hokejbalu …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is Risk Analysis of Sport (Ball Hockey) Area. The author uses mainly internet and book sources and his own knowledge of the sports area environment and ball hockey. The theoretical part deals with the definition of risk, analysis and other associated terms. Furthermore, the thesis focuses on legislative regulation of security and safety in the Czech Republic. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Reader: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS