Bc. Petr Čížek

Master's thesis

Obraz Německa v amerických médiích 1945-1950

Image of Germany in American media 1945-1950
Abstract:
Tato práce si klade za cíl zachytit proměny mediálního obrazu Německa ve Spojených státech amerických v letech 1945-1950. Představy americké veřejnosti o nacistickém Německu v závěru druhé světové války byly značně deformované díky zjednodušujícímu pohledu válečného zpravodajství. V poválečných letech se však budoucnost Německa stala předmětem sporu se Sovětským svazem. V této situaci se mediální obraz …more
Abstract:
Objective of this study is the analysis of the changing image of Germany in the American media in the years 1945-1950. At the end of World War Two, the American idea of Nazi Germany was deformed by simplifying view of wartime news reports. After the war , the future of Germany became a subject of dispute with the Soviet Union. In this situation the image of Germany quickly changed. By the time of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016
Accessible from:: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Michal Ulvr, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Čížek, Petr. Obraz Německa v amerických médiích 1945-1950. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická