Vojtěch Číža

Bachelor's thesis

Determinanty cen tržního nájemného pražských bytů – prostorový model

Determinants of market rent of Prague flats - spatial model
Abstract:
Dostupnost městské hromadné dopravy hraje významnou roli na trhu s byty. Tato studie se soustředí na trh s nájemním bydlením. Hlavním cílem této práce je vyšetření efektu vzdálenosti bytu od stanice metra na cenu jeho pronájmu. Za použití regresní analýzy, konkrétně metody nejmenších čtverců, bytů v hlavním městě České republiky, za pomocí dat, získaných díky internetovému realitnímu portálu bezrealitky …more
Abstract:
Proximity of urban mass transportation plays a major role on housing market. This study focuses on a rental housing market. Main goal of this paper is an examination of the effect of a distance from a metro station to a flat on its rent. By applying the regression analysis, specifically the method of least squares, on flats located in the capital of Czech Republic, with data gathered from the web portal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 2014
  • Supervisor: Jan Babin
  • Reader: Aleš Rod

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59220

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie