Renata VÉMOLOVÁ

Bakalářská práce

Kriminalita žen a její řešení

Crime and its solutions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kriminality žen, popisuje základní pojmy kriminality, dále se věnuje specifikům, příčinám a teorii ženské kriminality. Práce je taktéž zaměřena na typologii osobnosti žen páchající trestnou činnost. Závěr práce je věnován případové studii pojednávající o faktorech ovlivňující kriminální chování odsouzené ženy momentálně pobývající ve výkonu trestu odnětí svobody …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with crime of the women, describes main crime therms, then it also discusses about specifics of the causes and theory of crime of the women. Thesis is also focused on personality typology of women committing criminal offences. The end of this thesis is dedicated a case study discussing about the factors influencing criminal behaivor of sentenced woman curently residing in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2013
Zveřejnit od: 19. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÉMOLOVÁ, Renata. Kriminalita žen a její řešení. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 6. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5mc8s9 5mc8s9/2
19. 6. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 6. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.