Bc. Radka Vaněčková

Bachelor's thesis

Využití metody Du Pontova rozkladu rentability vlastního kapitálu ve finančním řízení podniku

Use of the DuPont Return on Equity Analysis in the company’s financial management
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje finančního zdraví analyzovaného podniku prostřednictvím metody Du Pontova rozkladu rentability vlastního kapitálu a navržení možných opatření na eliminaci negativních vlivů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se finanční analýzy, dále jsou popsány jednotlivé ukazatele a metody finanční analýzy s hlavním zaměřením na metodu Du Pontova …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the development of the financial health of the selected company using the DuPont Return on Equity Analysis and to suggest the possible measures to eliminate the negative effects. The theoretical part defines the basic concepts of the financial analysis and describes the financial ratios and methods of the financial analysis mainly focusing on method of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní