Bc. Radka Vaněčková

Bakalářská práce

Využití metody Du Pontova rozkladu rentability vlastního kapitálu ve finančním řízení podniku

Use of the DuPont Return on Equity Analysis in the company’s financial management
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje finančního zdraví analyzovaného podniku prostřednictvím metody Du Pontova rozkladu rentability vlastního kapitálu a navržení možných opatření na eliminaci negativních vlivů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se finanční analýzy, dále jsou popsány jednotlivé ukazatele a metody finanční analýzy s hlavním zaměřením na metodu Du Pontova …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the development of the financial health of the selected company using the DuPont Return on Equity Analysis and to suggest the possible measures to eliminate the negative effects. The theoretical part defines the basic concepts of the financial analysis and describes the financial ratios and methods of the financial analysis mainly focusing on method of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní