MUDr. Barbora Zuchová

Bakalářská práce

Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005

Principles of urgent resuscitation based on the 2005 EU Guidelines
Anotace:
Zuchová, Barbora: Základní postupy neodkladné resuscitace – Guidelines 2005 (pro předmět První pomoc), bakalářská práce. Brno: FSpS, 2007. 46 s. + DVD. Tato bakalářská práce zpracovává problematiku výuky kardiopulmonální resuscitace podle nových doporučení Evropské rady pro resuscitaci Guidelines 2005. Jsou zde popsány základní principy a pravidla provádění kardiopulmonální resuscitace u dospělých …více
Abstract:
ZUCHOVÁ, Barbora: Principles of Urgent Resuscitation Based on the 2005 EU Guidelines (for First Aid Course); bachelor‘s degrees thesis. Brno, Faculty of Sports Studies, Masaryk University, 2007, 46 pp, DVD. This bachelor thesis deals with a cardiopulmonary resuscitation teaching programme based on the 2005 European Resuscitation Council (ERC) Guidelines for Resuscitation. In addition to the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií