Theses 

Společná zemědělská politika - záměry a konečná podoba – Bc. Jaroslav Kopecký

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jaroslav Kopecký

Diplomová práce

Společná zemědělská politika - záměry a konečná podoba

Common Agricultural Policy - the intentions and the final version

Anotace: Překládaná práce se věnuje reformě Společné zemědělské politiky pro období 2014-2020. Cílem práce je popis a hodnocení procesu formování Společné zemědělské politiky a identifikace klíčových aktérů a bodů, jež měly vliv na finální podobu této politiky. V rámci práce je představen schvalovací proces SZP, hlavní téma představované reformy, záměry představené podoby SZP, proces vyjednávání a finální podoba SZP zakončená komparací.

Abstract: The submitted work is devoted to the reform of the Common Agricultural Policy for the period 2014-2020. The aim of the thesis is to describe and evaluate the process of the formation of the Common Agricultural Policy and the identification of key actors and points which had an influence on the final form of this policy. Within the work is presented approval process of CAP, major theme of represented reform and its intentions, the negotiation process and the final form of the CAP ending with comparison.

Klíčová slova: Společná zemědělská politika, reforma, komparace, přímé platby, společná organizace trhů, rozvoj venkova, ozelenění, greening, zastropování, konvergence, zemědělství, 2014 – 2020

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Richard Veselý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:26, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz