Bc. Jaroslav Kopecký

Diplomová práce

Společná zemědělská politika - záměry a konečná podoba

Common Agricultural Policy - the intentions and the final version
Anotace:
Překládaná práce se věnuje reformě Společné zemědělské politiky pro období 2014-2020. Cílem práce je popis a hodnocení procesu formování Společné zemědělské politiky a identifikace klíčových aktérů a bodů, jež měly vliv na finální podobu této politiky. V rámci práce je představen schvalovací proces SZP, hlavní téma představované reformy, záměry představené podoby SZP, proces vyjednávání a finální podoba …více
Abstract:
The submitted work is devoted to the reform of the Common Agricultural Policy for the period 2014-2020. The aim of the thesis is to describe and evaluate the process of the formation of the Common Agricultural Policy and the identification of key actors and points which had an influence on the final form of this policy. Within the work is presented approval process of CAP, major theme of represented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Richard Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta