Mgr. Lenka Šatavová

Bachelor's thesis

Problematika dodržování netiquette v online komunikacie

The Problems of Adherence to Netiquette in Electronic Communication
Abstract:
Diplomová práce „Problematika dodržování netiquette v online komunikaci“ se zabývá etickými pravidly ve vybraných prostředcích online komunikace. Popisuje pravidla chování na Internetu – netiquette, která se vztahují k internetové komunikaci prostřednictvím Instant messagingu, elektronické pošty a odborných diskuzí a dále se zabývá faktory, které podporují porušování netiquette v online komunikaci …more
Abstract:
Thesis „The Problems of Adherence to Netiquette in Electronic Communication“ is concerned with ethical rules in selected resources of electronic communication. It adresses rules of behaviour on the Internet – netiquette, which is related to communication by means of Instant Messaging, Electronic Mail and Newsgroups and factors playing a major role in counteracting of netiquette in electronic communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies