Mgr. Lenka Šatavová

Bachelor's thesis

Problematika dodržování netiquette v online komunikacie

The Problems of Adherence to Netiquette in Electronic Communication
Anotácia:
Diplomová práce „Problematika dodržování netiquette v online komunikaci“ se zabývá etickými pravidly ve vybraných prostředcích online komunikace. Popisuje pravidla chování na Internetu – netiquette, která se vztahují k internetové komunikaci prostřednictvím Instant messagingu, elektronické pošty a odborných diskuzí a dále se zabývá faktory, které podporují porušování netiquette v online komunikaci …viac
Abstract:
Thesis „The Problems of Adherence to Netiquette in Electronic Communication“ is concerned with ethical rules in selected resources of electronic communication. It adresses rules of behaviour on the Internet – netiquette, which is related to communication by means of Instant Messaging, Electronic Mail and Newsgroups and factors playing a major role in counteracting of netiquette in electronic communication …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedúci: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Information and Library Studies / Information and Library Studies