Bc. Ivana Petrželová

Bachelor's thesis

Regresní terapie jako účinná forma sociální pomoci

Regression therapy as an effective form of social support
Abstract:
Bakalářská práce „Regresní terapie jako účinná forma sociální pomoci“ se zabývá otázkou, jak může regresní terapie pomoci řešit sociální problém. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje psychické zátěži a obranným mechanismům psychiky, podmínkám terapeutické praxe, tj. legislativě, odborné kvalifikaci, způsobu financování a samotné regresní terapii. Výzkumnou …more
Abstract:
The Bachelor’s Thesis “Regression therapy as an effective form of social support” deals with the question how the regression therapy can help solve a social problem. The work is divided in the theoretical and practical part. The theoretical part addresses mental stress and defence mechanisms of psyche, conditions of therapeutic practices i.e. legislation, professional qualifications, financing methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta