Bc. Ivana Petrželová

Bachelor's thesis

Regresní terapie jako účinná forma sociální pomoci

Regression therapy as an effective form of social support
Anotácia:
Bakalářská práce „Regresní terapie jako účinná forma sociální pomoci“ se zabývá otázkou, jak může regresní terapie pomoci řešit sociální problém. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje psychické zátěži a obranným mechanismům psychiky, podmínkám terapeutické praxe, tj. legislativě, odborné kvalifikaci, způsobu financování a samotné regresní terapii. Výzkumnou …viac
Abstract:
The Bachelor’s Thesis “Regression therapy as an effective form of social support” deals with the question how the regression therapy can help solve a social problem. The work is divided in the theoretical and practical part. The theoretical part addresses mental stress and defence mechanisms of psyche, conditions of therapeutic practices i.e. legislation, professional qualifications, financing methods …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedúci: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta