Mgr. Eva Šprtová

Bakalářská práce

Fourierova forma sezónních modelů v lineárních dynamických modelech

Fourier form seasonal models in DLMs
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme sezónním dynamickým lineárním modelům, které časovou řadu rozkládají na trend, sezónní, cyklickou a náhodou složku a následně jednotlivé složky modelují stochasticky. Práce je zaměřena na základní teorii náhodných procesů a stavově-prostorové modely, jejichž speciálním případem jsou dynamické lineární modely. Dále uvádí základní jednorozměrné strukturální modely …více
Abstract:
In this thesis we study seasonal dynamic linear models in which an observed time series is decomposed into trend, seasonal, cyclical and random components and these components are stochastic. The thesis focuses on a basic theory of stochastic processes and state-space models with their special case called dynamic linear models. It also introduces basic univariate structural time series models in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika