Bc. Tereza Haraštová

Diplomová práce

Modely nestacionárních časových řad

Models of Nonstationary Time Series
Anotace:
Diplomová práce shrnuje tři základní přístupy k modelování nestacionárních časových řad a klade důraz na jejich aplikaci na reálnou časovou řadu v programovém prostředí R-language. První přístup - přístup deterministický používá lineární regresi a modeluje nestacionaritu trendu jako funkci času. Box - Jenkinsova metodologie chápe celou časovou řadu jako řadu stochastického charakteru a modeluje ji …více
Abstract:
This thesis summarizes three basic aproaches to the modelling of non-stationary time series. The emphasis is placed on application to a real time series using the R programming language. The first approach is deterministic, utilizes the linear regression and models the non-stationariness of trend as a time function. The Box-Jenkins methodology understands the whole time series as a series of stochastic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat