Markéta KROUZOVÁ

Diplomová práce

Politický rozměr náboženské výchovy v pluralitní společnosti; příspěvek k didaktickému zprostředkování křesť. adolescentům

Příspěvek k didaktickému zprostředkování křesťanství adolescentům

Political Size of the Religion Education in the Pluralistic Society. Contribution to the Didactic Madiation of Christianity to the Adolescents.
Anotace:
Práce se zabývá vztahem politiky a náboženství, církve a státu a skutečností, že náboženská výchova má politický rozměr. Teoretická část charakterizuje poměr náboženství k politice, jeho místo v dnešní kultuře a způsob výchovy mladých lidí k porozumění křesťanství a k porozumění ostatním světovým náboženstvím. Praktická část podává příspěvek k výuce některých témat křesťanství.
Abstract:
The work deals with the mutual relationship between politics and religio, churchz and state and with the reality, that the religious education has its political size. Its theoretical part characterises the relationschip of religion with the politics, its situation of today´s culture and the way of education of the young people to the understanding for christianity and the different religions and cultures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007
Zveřejnit od: 2. 5. 2007
Identifikátor: 9523

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Muchová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROUZOVÁ, Markéta. Politický rozměr náboženské výchovy v pluralitní společnosti; příspěvek k didaktickému zprostředkování křesť. adolescentům. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta