Bc. Radovan Krejčíř

Diplomová práce

Dynamika transkripčních faktorů rodiny p53 a STAT3 v nádorových buněčných liniích

Molecular dynamics of p53 family and STAT3 transcription factors in cancer cell lines
Anotace:
Rodina proteinů p53 zahrnuje tři homologní proteiny, které patří mezi transkripční faktory a které se uplatňují při řízení řady buněčných procesů v lidském organismu. Nejlépe prostudovaný je protein p53, který je klíčovým nádorovým supresorem. Tato práce se věnuje regulačním mechanismům, pomocí kterých protein p53 ovlivňuje expresi zbylých dvou členů proteinové rodiny - proteinů p63 a p73. V práci …více
Abstract:
Three homologous transcription factors form the p53 protein family. These proteins contribute to regulation of many cellular processes in human body. Protein p53 is the best characterized member of the family and a key tumor suppressor protein. This work is focused on regulatory mechanisms employed by p53 protein to affect gene expression of other members of the family - proteins p63 and p73. Another …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta