Bc. Lenka Guńková

Diplomová práce

The Role of Anxiety in Second Language Learning

The Role of Anxiety in Second Language Learning
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá jazykovou úzkostí žáků druhého stupně základní školy v hodinách anglického jazyka. Cílem této práce je zjistit, zda se jazyková úzkost mezi žáky druhého stupně základní školy vyskytuje a určit, jaké jsou její příčiny. Kvantitativní část výzkumu je tvořena dotazníkovým šetřením mezi 71 žáky druhého stupně základní školy. Kvalitativní část, jejímž cílem je ověřit a detailně …více
Abstract:
This diploma thesis deals with foreign language anxiety in lower-secondary school pupils and its causes. The aim of the thesis is to assess the prevalence of foreign language anxiety in English classes among pupils of lower-secondary schools and to discover the causes of possible anxiety. The quantitative part of the research consists of a questionnaire survey among 71 pupils of a lower-secondary school …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta