Bc. Karel MACKŮ

Diplomová práce

Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy

Geostatistical analysis of efficiency of new environmentally friendly technologies for water and soil treatment
Anotace:
Tato diplomová práce řeší komplexní geoinformatický úkol aplikovaný na problematiku kontaminace podzemních vod. Hlavním cílem je zpracování dostupných dat a provedení celkové analýzy situace na zájmové oblasti případové studie se zaměřením na predikci, vzájemné vztahy a prostorové charakteristiky jevů. Práce byla řešena na dvou ukázkových lokalitách, které se lišily technologiemi dekontaminace a zaměřením …více
Abstract:
This diploma thesis deals with complex geoinformatics task applied on issue of groundwater contamination. Main goal is processing of available data, performance of comprehensive analysis of situation in case area with a focus on future prediction, relationships between phenomena and spatial distribution and characteristics. Thesis solved two sample locations, that differed in decontamination technologies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACKŮ, Karel. Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geoinformatika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5q59zw 5q59zw/2
12. 5. 2015
Složky
Soubory
Marklová, E.
13. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.