Tamara Tripská

Bakalářská práce

Talent Management as a Competitive Advantage

Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat využití metod rozvoje mezi velkými podniky a malými a středními podniky s využitím primárního výzkumu a sekundárního výzkumu. K dosažení výsledku musí být proveden výzkum na obou velikostních skupinách podniků. Tato práce se zabývá strategií lidských zdrojů, aby se zjistilo, zda podnik rozvíjí a vzdělává své zaměstnance, které společnost potřebuje, a efektivně se …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyse the usage of development methods between large enterprises and small and medium-sized enterprises, with the use of field research and desk research. In order to achieve this recommendation, research must be accomplished on both size groups of enterprises. This thesis deals with human resource strategy, to establish that an enterprise develops and educates …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2020
Identifikátor: http://theses.cz/id/5r9p33/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku