Petra Indráková

Master's thesis

Dostupnost sociálních služeb pro seniory v kontextu deinstitucionalizace v Jihomoravském kraji: případová studie Znojemsko v období 2011-2019

Availability of social services for seniors in the context of deinstitutionalization in the South Moravian region: the case study of Znojemsko in the period between 2011 to 2019
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na deinstitucionalizaci sociálních služeb, která patří mezi nejvýraznější trendy v oblasti péče o seniory v posledních letech. Cílem práce je zhodnocení dostupnosti sociálních služeb v kontextu deinstitucionalizace v Jihomoravském kraji, se zvláštním zřetelem na Znojemsko. Teoretická část se věnuje vymezení sociálních služeb, procesu deinstitucionalizace, jeho historii a …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on the deinstitutionalization of social services, which is one of the most significant trends in the field of care for the elderly in recent years. The aim of the work is to evaluate the availability of social services in the context of deinstitutionalization in the South Moravian Region, with special regard to the Znojmo region. The theoretical part deals with the definition …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2021
  • Vedúci: Jana Kouřilová
  • Oponent: Marek Feurich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84743