Bc. Petra Bröcklová

Diplomová práce

Možnosti profesního růstu pracovníků zařízení sociálních služeb v procesu transformace

Career Opportunities Social Services Workers to Transition
Anotace:
Diplomová práce "Možnosti profesního růstu pracovníků zařízení sociálních služeb v procesu transformace" pojednává o profesním růstu a o dovednostech, které získali pracovníci v procesu transformace. Práce přináší konkrétní zkušenosti ředitelů/manažerů s individuálním projektem Ministerstva práce a sociálních věcí "Podpora transformace sociálních služeb" a se vzděláváním pracovníků. Práce se sestává …více
Abstract:
The Thesis "Career opportunities social services workers in the transformation process." The work discusses the professional development and skills acquired by workers during the transformation process. This work brings specific experience of directors/managers with an individual project of the Ministry of Labour and Social Affairs called "Support for the transformation of social services" and staff …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014
Zveřejnit od: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bröcklová, Petra. Možnosti profesního růstu pracovníků zařízení sociálních služeb v procesu transformace. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 12. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN