Bc. Pavel Vrána

Diplomová práce

Pozitiva a negativa byrokratického řízení veřejné správy

Positives and Negatives of Bureaucracy in Public Administration
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnocení pozitiv a negativ klasického řízení organizací veřejné správy, včetně zhodnocení u konkrétní organizace, Městského úřadu Kralovice.
Abstract:
The aim of the diploma work is to evaluate positives and negatives of classic management of organisations of public administrative, as well as their evaluation with a particular organisation, the Municipality of the town of Kralovice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta