Bc. Martina Semanová

Diplomová práce

Význam strategie "Smart Administration" pro efektivní řízení veřejné správy

Smart Administration Strategy and its Importance for the Efficiency of Public Administration
Anotace:
Veřejná správa České republiky se vlivem dědictví let minulých potýká se značným množstvím přetrvávajících problémů, díky kterým často neplní své poslání efektivně a ke spokojenosti občanů. Strategie realizace Smart Administration, která byla vládou přijata v polovině roku 2007, má za úkol připravit podmínky pro fungování veřejné správy tak, aby na konci programového období 2007 - 2015 byla efektivní …více
Abstract:
Due to inheritance from the past, public administration of the Czech Republic faces a significant amount of persistent problems, due to which it often fails to meet its missions effectively and to the satisfaction of citizens. Adopted by the Government in mid-2007, the Smart Administration Strategy has for the task the preparation of the conditions for the good functioning of public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta