Barbora Fecková

Bachelor's thesis

Komparácia dane z príjmov fyzických a právnických osôb v ČR a SR

Komparace daně z příjmů fyzických a právnických osob v ČR a SR
Abstract:
Tato práce je zaměřena na komparaci současného daňového zatížení fyzických a právnických osob v České a Slovenské republice. Jejím hlavním cílem je prozkoumat, ve které z těchto dvou zemí je z hlediska daňových subjektů výhodnější podnikatelské prostředí, resp. menší daňová zátěž, s ohledem na jejich rozhodování v rámci expanze na trh daného státu při snaze optimalizovat své daně. To je dosaženo popisem …more
Abstract:
This work is focused on the comparison of the current tax burden of individuals and corporations in the Czech and Slovak Republics. Its main goal is to examine in which of these two countries, from the point of view of tax subjects, is more favourable business environment, or lower tax burden, with regard to their decision-making in the expansion to the market of that state in an effort to optimize …more
Abstract:
Táto práca je zameraná na komparáciu súčasného daňového zaťaženia fyzických a právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. Jej hlavným cieľom je preskúmať, v ktorej z týchto dvoch krajín je z hľadiska daňových subjektov výhodnejšie podnikateľské prostredie resp. menšia daňová záťaž, s ohľadom na ich rozhodovanie v rámci expanzie na trh daného štátu pri snahe optimalizovať svoje dane. To je dosiahnuté …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2021
  • Supervisor: Josef Taušer
  • Reader: Jakub Zezula

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84452